Czy fundacja może zatrudnić pracowników?

Organizacje pozarządowe są w pełni uprawnione do zatrudnienia pracowników. Pracodawca w formie fundacji musi dostosować się do wszelkich istniejących zobowiązań, jakie nakłada procedura zatrudnienia pracownika oraz przepisy prawa pracy.

Warto zaznaczyć, że organizacje pozarządowe zatrudniające pracowników muszą dostosować się do takich samych regulacji prawnych jak pozostałe podmioty funkcjonujące na rynku. Przestrzeganie przepisów Kodeksu Pracy pozwala prowadzić fundację bezpiecznie.

Istotne jest, że pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeśli zatrudniają one pracowników (art. 3 kp).

Nawiązanie stosunku pracy zobowiązuje pracownika do wykonania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawcę – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Informacje na ten temat znajdziemy w art. 22 Kodeksu Pracy.

Zatrudnienie w fundacji rozpoczyna się w momencie podpisania umowy o pracę (istnieje możliwość podpisania umowy wcześniej ,wtedy stosujemy datę zawartą w umowie o pracę.

W przypadku niedostosowania się do przepisów związanych z zatrudnieniem fundacja może zostać sprawdzona przez:
– Państwową Inspekcje Pracy
– ZUS
– Urząd Skarbowy

×
Zamów rozmowę

Rejestracja fundacji od 3800zł netto
Usługa rejestracji fundacji wyceniana jest indywidualnie po zapoznaniu się z oczekiwaniami Klienta oraz posiadaną dokumentacją.
Zamów rozmowę