Czy można odwołać akt fundacyjny?

Akt fundacyjny stanowi oświadczenie woli o ustanowienie fundacji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dokument ten powinien zostać złożony w formie aktu notarialnego. Wyłączeniem od tego obowiązku jest sytuacja, gdy ustanowienie fundacji następuje w testamencie.

Akt fundacyjny powinien zawierać:
– cel fundacji,
– składniki majątkowe przeznaczone na realizacje zamierzonych celów (np. pieniądze, papiery wartościowe, a także oddane fundacji na własność rzeczy ruchome i nieruchomości).

Złożenie aktu fundacyjnego stanowi jeden z pierwszych etapów zmierzających do powstania fundacji. Czy można go odwołać? Istnieje możliwość odwołania aktu fundacyjnego do momentu powstania fundacji, czyli wpisania jej do KRS.
Oświadczenie o odwołaniu powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego i nie wymaga podania powodu.