Fundacja a stowarzyszenie

Stowarzyszenie oraz fundacja są organizacjami pozarządowymi. Stąd często przed przedsiębiorcami pojawia się pytanie, którą formę lepiej wybrać i jakie są różnice, zatem- fundacja a stowarzyszenie?

Fundacja to organizacja, którą powołuje się przede wszystkim w celach społecznych lub gospodarczych. Może ona uzyskać status organizacji pożytku publicznego oraz otrzymywać dotacje. Aby założyć fundację, potrzebny jest tylko jeden fundator, bez znaczenia jakiej narodowości czy miejsca zamieszkania  i fundusz założycielski. Natomiast dla jej prawidłowego funkcjonowania obligatoryjnie należy powołać zarząd i (nieobowiązkowo) organ kontroli wewnętrznej. Działanie fundacji reguluje Ustawa o fundacjach, która zapewnia swobodę sporządzenia statutu.

Natomiast stowarzyszenie (w tym wypadku rejestrowe), cechuje się realizacją określonego celu przez grupę osób. Aby założyć stowarzyszenie potrzebne jest co najmniej siedem osób, które posiadają obywatelstwo polskie. Dodatkowo potrzebne jest stworzenie walnego zebrania członków, komisji rewizyjnej oraz zarządu. Jednak do założenia tej organizacji nie jest potrzebny kapitał zakładowy.

Jako podobieństwa można wskazać prowadzenie ksiąg rachunkowych, czy opłacanie podatku dochodowego od osób prawnych.