Fundacja

Fundacja jest formą organizacji pozarządowej, której istotnym elementem jest kapitał przeznaczony na określony cel. Zasady funkcjonowania fundacji określa statut. Fundacje stanowią drugą co do popularności formę prawną wśród organizacji pozarządowych.

Fundacja jest osobą prawną typu zakładowego. Oznacza to, że nie posiada członków – jest bezosobowa. Ten rodzaj podmiotu możemy określić jako niezależną korporację osób fizycznych. O jej celu, majątku oraz zasadach działania decyduje osoba podejmująca się jej utworzenia.

Podmiot regulowany jest ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1491).

Wyróżniamy fundację:
– ze względu na fundatora
– ze względu na cel
– ze względu na formę podejmowanych działań
– ze względu na pochodzenie majątku
– ze względu na sposób działania jaki określony zostaje w chwili jej powołania
– ze względu na odbiorcę
– ze względu na obszar działalności

Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do KRS, czyli Krajowego Rejestru Sądowego.

Zarząd fundacji sprawuje całkowitą kontrolę nad majątkiem fundacji oraz podejmowanymi działaniami realizującymi zamierzone cele.

Pomoc w założeniu fundacji często okazuje się być niezbędna dla wszystkich, którzy zamierzają otworzyć tego rodzaju podmiot.