Kto podpisuje wniosek o wpis fundacji do KRS?

Kto podpisuje wniosek o wpis fundacji do KRS? Kto odpowiada za przeprowadzenie procedury rejestracji fundacji?

Poprawność przeprowadzonej procedury rejestracji spółki wpływa na jej dalsze funkcjonowanie. Istotnie należy zaznaczyć, że wszelkie błędy we wniosku rejestracyjnym mogą wydłużyć procedurę rejestracji fundacji o kolejne tygodnie.

Jednym z często pojawiających się błędów skutkujących odrzuceniem wniosku lub wezwaniem do uzupełnienia braków jest niepoprawność złożonych podpisach na wniosku.

Kto podpisuje wniosek  o wpis fundacji do KRS?

Za złożenie podpisów na wniosku o wpis fundacji do KRS odpowiedzialny jest zarząd fundacji.
Istnieje możliwość złożenia wniosku przez system PRS – wymagany jest kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany.
Z tego powodu przed rozpoczęciem procedury rejestracji fundacji warto wyrobić i aktywować odpowiednie narzędzie umożliwiające potwierdzenie tożsamości na dokumentach online.

W sytuacji, gdy mamy do czynienia z zarządem wieloosobowym – podpis składa osoba przygotowująca wniosek.

Warto tutaj zaznaczyć, że wraz z uzyskaniem wpisu do KRS fundacja otrzymuje numery REGON oraz NIP.

×
Zamów rozmowę

Rejestracja fundacji od 3800zł netto
Usługa rejestracji fundacji wyceniana jest indywidualnie po zapoznaniu się z oczekiwaniami Klienta oraz posiadaną dokumentacją.
Zamów rozmowę