Powołanie fundacji w testamencie

Fundacja zostaje powołana w wyznaczonym celu społecznie lub gospodarczo użytecznym (np. ochrona zdrowia, oświata, kultura). Zostaje utworzona przez fundatora, który przeznacza odpowiednie środki na realizacje celów.

Statut fundacji określa wszystkie informacje na temat zasad funkcjonowania fundacji.

Fundacja musi posiadać akt założycielski sporządzony w formie aktu notarialnego. Wyjątkiem od tej sytuacji jest ustanowienie fundacji w testamencie. Umożliwiają to przepisy Ustawy o fundacjach (art. 3 ust.1).

Warto zaznaczyć, że jeżeli w ostatniej woli fundatora nie ustalono statutu fundacji i nie upoważniono nikogo do tej czynności, stosuje się odpowiednio przepisy księgi IV Kodeksu cywilnego o poleceniu. Ustala się wykonawcę spadku, który jest odpowiedzialny za dokonanie wszelkich czynności mających na celu powstanie fundacji zgodnie z prawem.

Należy podkreślić, że ustanowienie fundacji jest procesem złożonym i wymaga odpowiedniej wiedzy na temat obowiązujących przepisów prawnych. Wiele osób decyduje się na powierzenie procedury rejestracji fundacji w ręce specjalistów.