Rejestracja fundacji online już od lipca!

Wprowadzenie e-KRS, czyli elektronicznego Krajowego Rejestru Sądowego sprawia, że wdrożona zostanie możliwość przeprowadzenia rejestracji fundacji w sposób elektroniczny, czyli w systemie S24.

Elektronizacja KRS sprawia, że wszystkie wnioski oraz formularze (rejestracyjne, aktualizacje itp.) składać będzie można wyłącznie w formie elektronicznej. Od lipca wszelkie dane przetwarzane będą wyłącznie poprzez system teleinformatyczny.

Uwaga!

Wnioski składane w formie papierowej nie będą rozpoznawane przez sąd rejestrowy.

Warto również zaznaczyć, że podmioty zaliczane do rejestru fundacji, uczelni wyższych, stowarzyszeń, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, albo innych organizacji zawodowych czy społecznych będą mogły być zarejestrowane online.

Wdrażane rozwiązania mają na celu przyspieszenie procedur rejestracyjnych oraz usprawnienie pracy sądów.