Rejestracja, założenie fundacji Kraków

Założenie fundacji Kraków wymaga przeprowadzenia odpowiedniej procedury. Czym jest fundacja? Jak założyć fundację krok po kroku w Krakowie? O czym pamiętać decydując się na założenie fundacji?

➙ W jakim celu powstaje fundacja?

Fundacja powinna zostać powołana w celu społecznie lub gospodarczo użytecznym, zgodnym z podstawowymi interesami Rzeczpospolitej Polskiej (m.in. ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami).

Istotnie należy zaznaczyć, że niezgodne z prawem jest powoływanie fundacji w prywatnych celach lub dla osobistego dobra fundatora.

Powstanie fundacji cechuje się niedochodowością celu, dla którego zostaje ustanowiona.

Funkcjonowanie fundacji jest regulowane przez sądy rejonowe, ministra oraz starostę.

➙ Majątek, fundusz na rzecz fundacji

Przepisy regulujące powstawanie oraz funkcjonowanie fundacji jasno określają obowiązek fundatora w zakresie przekazania na rzecz fundacji majątku przeznaczonego na realizację celu. W zakres funduszu założycielskiego mogą wchodzić pieniądze, papiery wartościowe, rzeczy ruchome i nieruchome oddane na własność fundacji.

Fundator określa wysokość funduszu założycielskiego.


Team member - team with slider is stunningly effective team member plugin that permits you to list of your employees, team members, support team on your site.
AKTUALIZACJA KRS
Oferujemy pomoc w zakresie dokonania zmian fundacji w KRS, przygotowanie i złożenie wniosków KRS.
KSIĘGOWOŚĆ FUNDACJI
Prowadzenie księgowości fundacji, kompleksowe doradztwo podatkowe i księgowe.
REJESTRACJA FUNDACJI
Kompleksowa pomoc w zakresie przygotowania i złożenia dokumentów rejestracyjnych fundacji.

Kto może być fundatorem?

Zgodnie z art. 2 ust. 1 fundację mogą ustanowić osoby fizyczne niezależnie od ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania.

Warto zwrócić uwagę na to, że fundację może powołać także osoba prawna.

Co zawiera akt fundacyjny?

Aktem fundacyjnym nazywamy oświadczenie woli fundatora, w którym znajdziemy informacje w zakresie celu fundacji, wysokości funduszu założycielskiego.

Akt fundacyjny musi posiadać formę aktu notarialnego.

➙ Osobowość prawna fundacji

Fundacja nabywa osobowość prawną w momencie uzyskania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

➙ Fundacja prowadząca działalność gospodarczą

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa fundacja uprawniona jest do prowadzenia działalności gospodarczej. Warto jednak zaznaczyć, że działalność ma służyć realizacji obranego celu w momencie powstawania fundacji. Dodatkowo należy pamiętać o obowiązkach ewidencji księgowej i podatkowej.

➙ Założenie fundacji Kraków krok po kroku

  1. Ustalenie wysokości funduszu założycielskiego.
  2. Ustanowienie aktu fundacyjnego.
  3. Opracowanie zapisów statutu fundacji regulującego sposób działania fundacji.
  4. Uzyskanie wpisu fundacji w KRS, czyli Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Założenie fundacji Kraków oferta

Nasze biuro oferuje kompleksową pomoc w zakresie założenia fundacji w Krakowie. W imieniu klienta dopełniamy niezbędnych formalności rejestracyjnych w KRS. Zajmujemy się całą procedurą założenia fundacji – szybko, sprawnie i bezpiecznie.

Dodatkowo oferujemy również:

  • aktualizację danych fundacji
  • prowadzenie księgowości fundacji

Zapraszamy do kontaktu.

biuro@zalozeniefundacji.pl

 

Założenie fundacji Kraków


Formularz kontaktowy

Contact Form Demo