Przedstawicielstwo fundacji zagranicznej w Polsce

Utworzenie przedstawicielstwa fundacji zagranicznej w Polsce wymaga dopełnienia wielu formalności. Wniosek w tej sprawie złożyć można: pocztą osobiście w kancelarii Ministerstwa Zdrowia (MZ) Pozwolenie na utworzenie przedstawicielstwa fundacji w Polsce może otrzymać tylko fundacja działająca w sferze ochrony zdrowia. Jak przygotować wniosek do Ministerstwa Zdrowia? Wniosek musi być złożony w formie papierowej oraz zawierać następujące … Dowiedz się więcej

Fundacja zagraniczna a jej działalność w Polsce

Ustawa o fundacjach dopuszcza tworzenie na terytorium RP przedstawicielstw fundacji, mających swoje siedziby za granicą. Pierwszym krokiem do utworzenia przedstawicielstwa jest uzyskanie zezwolenia, stanowiącego decyzję administracyjną. Podmiotem wydającym zezwolenie jest minister, którego zakres działania jest zgodny z celem tworzonego przedstawicielstwa. Wydanie zezwolenia jest równoznaczne ze zgodą na podjęcie działalności określonej w zezwoleniu.  Minister wydaje zezwolenie, … Dowiedz się więcej

×
Zamów rozmowę

Rejestracja fundacji od 3800zł netto
Usługa rejestracji fundacji wyceniana jest indywidualnie po zapoznaniu się z oczekiwaniami Klienta oraz posiadaną dokumentacją.
Zamów rozmowę