Kompetencje fundatora

Strona główna *** Fundacja zostaje powołana oświadczeniem woli fundatora w formie aktu notarialnego. Istotne jest, aby fundator podał takie informacje, jak: – cel fundacji – składniki majątkowe przeznaczone na realizację zamierzonych celów Jakie kompetencje posiada fundator? – ustalenie statutu fundacji (określenie nazwy, siedziby, majątku fundacji) – określenie celów, dla których fundacja ma działać – określenie … Dowiedz się więcej

Akt fundacyjny

Akt fundacyjny to oświadczenie woli fundatora zmierzające do ustanowienia fundacji, określające cel fundacji i majątek przeznaczony na realizację tego celu. Ustawa wymaga, aby oświadczenie miało formę aktu notarialnego, dlatego fundator musi udać się do notariusza i w jego obecności wyrazić wolę o powołaniu fundacji. Jeśli fundator ustanowił pełnomocnika, który ma go reprezentować, to ta osoba … Dowiedz się więcej

×
Zamów rozmowę

Rejestracja fundacji od 3800zł netto
Usługa rejestracji fundacji wyceniana jest indywidualnie po zapoznaniu się z oczekiwaniami Klienta oraz posiadaną dokumentacją.
Zamów rozmowę