Założenie fundacji 2023

Czym jest fundacja? To jedna z form organizacji pozarządowych, które z dnia na dzień zyskują większą popularność. Co warto wiedzieć przed rejestracją fundacji? Na co warto zwrócić uwagę decydując się na założenie fundacji? » Przeczytaj także publikację “Fundacja prywatna” Kim jest fundator? Fundator to osoba, która inicjuje założenie fundacji. W początkowym etapie fundator powinien złożyć oświadczenie … Dowiedz się więcej

Kto podpisuje wniosek o wpis fundacji do KRS?

Kto podpisuje wniosek o wpis fundacji do KRS? Kto odpowiada za przeprowadzenie procedury rejestracji fundacji? Poprawność przeprowadzonej procedury rejestracji spółki wpływa na jej dalsze funkcjonowanie. Istotnie należy zaznaczyć, że wszelkie błędy we wniosku rejestracyjnym mogą wydłużyć procedurę rejestracji fundacji o kolejne tygodnie. Jednym z często pojawiających się błędów skutkujących odrzuceniem wniosku lub wezwaniem do uzupełnienia … Dowiedz się więcej

Zgłaszanie zmian do Krajowego Rejestru Sądowego

W lipcu 2021 roku nastąpiła elektronizacja Krajowego Rejestru Sądowego  w związku z czym fundacje wszelkie wnioski o rejestrację, zmiany lub wykreślenie zobowiązane są składać w sposób elektroniczny przez Portal Rejestrów Sądowych. W sytuacji, gdy nastąpi zmiana władz fundacji lub zmienia ulegnie adres bądź siedziba fundacji konieczne jest złożenie odpowiednich wniosków aktualizacyjnych do Krajowego Rejestru Sądowego … Dowiedz się więcej

Cele fundacji

Cele stanowią jeden z obowiązkowych elementów statutu fundacji. Mówią one o tym po co została ona utworzona, na co zostanie przeznaczony majątek, jaki będzie obszar działania i czym się będzie zajmować. Zgodnie z przepisami prawa zasadniczy cel fundacji powinien być społeczny lub gospodarczo – użyteczny. Nie może ona więc powstać po to aby spełnić indywidualne … Dowiedz się więcej

Rola fundatora fundacji

Fundator jest osobą tworząca fundację. Kto może utworzyć fundację? Fundatorem może zostać zarówno obywatel polski, jak i cudzoziemiec, ponieważ, zgodnie z ustawą, „fundację mogą ustanowić osoby fizyczne niezależnie od ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania” (art. 2 ust. 1). Warto zaznaczyć, że fundację może powołać również osoba prawna, której siedziba mieści się w Polsce lub za … Dowiedz się więcej

W jakim celu firma powołuje fundację?

W Polsce działa ponad 100 fundacji korporacyjnych. Różnią się między sobą obszarem i skalą działania, a także budżetami. Z reguły firmy zakładają fundacje po to, aby oddzielić działalność biznesową od społecznej i osiągnąć dzięki temu korzyści: budowanie wizerunku firmy – reputacja ma w dzisiejszych czasach wartość nieocenioną, która przekłada się na wyniki, środki na cele … Dowiedz się więcej

×
Zamów rozmowę

Rejestracja fundacji od 3800zł netto
Usługa rejestracji fundacji wyceniana jest indywidualnie po zapoznaniu się z oczekiwaniami Klienta oraz posiadaną dokumentacją.
Zamów rozmowę