Fundacja zagraniczna a jej działalność w Polsce

Ustawa o fundacjach dopuszcza tworzenie na terytorium RP przedstawicielstw fundacji, mających swoje siedziby za granicą. Pierwszym krokiem do utworzenia przedstawicielstwa jest uzyskanie zezwolenia, stanowiącego decyzję administracyjną. Podmiotem wydającym zezwolenie jest minister, którego zakres działania jest zgodny z celem tworzonego przedstawicielstwa. Wydanie zezwolenia jest równoznaczne ze zgodą na podjęcie działalności określonej w zezwoleniu.  Minister wydaje zezwolenie, … Dowiedz się więcej