Czy fundacja może zatrudnić pracowników?

Organizacje pozarządowe są w pełni uprawnione do zatrudnienia pracowników. Pracodawca w formie fundacji musi dostosować się do wszelkich istniejących zobowiązań, jakie nakłada procedura zatrudnienia pracownika oraz przepisy prawa pracy. Warto zaznaczyć, że organizacje pozarządowe zatrudniające pracowników muszą dostosować się do takich samych regulacji prawnych jak pozostałe podmioty funkcjonujące na rynku. Przestrzeganie przepisów Kodeksu Pracy pozwala … Dowiedz się więcej