Zalety fundacji jako przedsiębiorstwa społecznego

Fundacja stanowi jedną z najczęściej wybieranych form prawnych organizacji pozarządowych. Jakie posiada zalety? Czy warto wybrac fundację jako rodzaj przedsiębiorstwa społecznego?

Fundacja zostaje ustanowiona przez fundatora, który w obecności notariusza składa deklarację obligującą do przekazania majątku na realizację celów fundacji.

Fundator również:

  • wybiera zarząd
  • określa zapisy statutu fundacji
  • decyduje o tym, w jaki sposób fundacja będzie funkcjonować na rynku

rejestracja-fundacji

Zalety fundacji jako przedsiębiorstwa społecznego:

➨ duży poziom elastyczności

➨ możliwość określenia zasad fundacji w statucie

➨ możliwość rejestracji fundacji przez jedną osobę prawną

➨ możliwość uzyskania statutu OPP

➨ możliwość korzystania ze zwolenienia podatkowego

➨ możliwość pobierania przez zarząd wynagrodzenia na podstawie uchwały

 

×
Zamów rozmowę

Rejestracja fundacji od 3800zł netto
Usługa rejestracji fundacji wyceniana jest indywidualnie po zapoznaniu się z oczekiwaniami Klienta oraz posiadaną dokumentacją.
Zamów rozmowę