Założenie fundacji 2023

Czym jest fundacja? To jedna z form organizacji pozarządowych, które z dnia na dzień zyskują większą popularność.

Co warto wiedzieć przed rejestracją fundacji? Na co warto zwrócić uwagę decydując się na założenie fundacji?

» Przeczytaj także publikację “Fundacja prywatna”

Kim jest fundator?

Fundator to osoba, która inicjuje założenie fundacji. W początkowym etapie fundator powinien złożyć oświadczenie o ustanowieniu fundacji (w akcie notarialnym lub w testamencie). Oświadczenie musi informować jasno, że fundator powołuje fundację i określić informacje dotyczące przeznaczenia majątku, nazwy władz fundacji a także sposób sporządzenia statutu fundacji.

Warto tutaj zaznaczyć, że fundator nie musi brać czynnego udziału w działalności fundacji.

Co powinien zawierać statut fundacji?

 1. Nazwa i siedziba fundacji,
 2. Cele fundacji,
 3. Majątek,
 4. Zasady realizacji celów fundacji,
 5. Zarząd fundacji – kadencja, sposób wyboru, liczba posiedzeń, sposób informacji o posiedzeniach itd.,
 6. Zasady reprezentacji i zaciągania zobowiązań majątkowych przez fundację.

oraz dodatkowo:

 • możliwośćprowadzenia działalności fundacji
 • inne organy
 • zasady dokonywania zmian w statucie
 • zasady przeprowadzenia procedury likwidacji podmiotu

Założenie fundacji 2023 krok po kroku

 1. Uzupełnienie wniosków o wpis fundacji do KRS.
 2. Uzyskanie wpisu fundacji w KRS.

Dodatkowe wnioski do wniosku o wpis fundacji do KRS:

 • oświadczenie fundatora
 • statut
 • oświadczenie o powołaniu organów
 • uchwały
 • adresy do doręczeń
 • zgoda na pełnienie funkcji członka zarządy
 • powierdzenie wniesienie opłaty za wpis do KRS

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy pomogą w kwestiach prawnych związanych z prowadzeniem fundacji. Oferujemy także pomoc w rejestracji fundacji i firm, jak równie obsługę księgową.

 

×
Zamów rozmowę

Rejestracja fundacji od 3800zł netto
Usługa rejestracji fundacji wyceniana jest indywidualnie po zapoznaniu się z oczekiwaniami Klienta oraz posiadaną dokumentacją.
Zamów rozmowę