Dane uzupełniające do Urzędu Skarbowego

Proces zakładania fundacji przedstawialiśmy w formie planu we wcześniejszym wpisie. Ostatnim krokiem, który kończy rejestrację jest złożenie danych uzupełniających do Urzędu Skarbowego. Zgłoszenia powinno być wykonane w ciągu 21 dni od daty rejestracji poprzez formularz NIP-8 w odpowiednim US, właściwym do siedziby fundacji.

Dane dodatkowe powinny zawierać m.in.:

  • informację o przeważającym rodzaju działalności statutowej (według kodów PKD),
  • numer rachunku bankowego wraz z danymi,
  • miejsce przechowywania dokumentacji rachunkowej,
  • datę powstania obowiązku płacenia składek,
  • datę wyrejestrowania z ubezpieczenia ostatniej osoby, za którą płatnik ma obowiązek składania dokumentów ubezpieczeniowych.