ZAKŁADANIE FUNDACJI

Przeprowadzenie procedury rejestracji fundacji wymaga posiadania odpowiedniej wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów prawa. Od właściwie przeprowadzonego procesu uzależnione jest późniejsze funkcjonowanie fundacji.

Zdecydowanie się na współpracę z Kancelarią zapewnia, że zapisy sporządzonego statutu fundacji będą zabezpieczały interesy Fundatorów oraz przyczynią się do prawidłowego działania fundacji w przyszłości.

REJESTRACJA FUNDACJI:

1. Sporządzenie Aktu Fundacyjnego
2. Przygotowanie Statutu Fundacji
3. Skompletowanie oraz wypełnienie dokumentów powołujących Organy Fundacji
4. Przygotowanie wniosku KRS, NIP, REGON
5. Nadzorowanie prawidłowego procesu rejestracji fundacji
6. Przekazanie odpowiednich dokumentów Klientowi po zakończonym procesie rejestracji podmiotu

Cena: od 3500 zł netto

Usługa rejestracji fundacji wyceniana jest indywidualnie po zapoznaniu się z oczekiwaniami Klienta

Contact Form Demo
×
Zamów rozmowe
Zamów rozmowę