Jakie korzyści podatkowe daje fundacja?

Decydując się na założenie fundacji warto wiedzieć o korzystnym systemie podatkowym, który może stanowić ochronę przed wierzycielami. Warto zwrócić uwagę na to, że wnoszenie środków do fundacji prawa polskiego przynosi więcej korzystnych efektów niż w przypadku wnoszenia aportu lub gotówki do spółki prawa handlowego.

Dlaczego?
Przede wszystkim istotnym jest fakt, że nabycie przez fundację, na drodze darowizny, praw majątkowych jest wolne od podatku od spadków i darowizn (art. 16 ustawy o fundacjach).

Fundacja odpowiednio ukształtowana prawnie nie będzie płacić podatku dochodowego od swojej działalności. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie bez autoryzacji autora jest zabronione. Jeśli zauważyłeś ten tekst, prawdopodobnie został on użyty bez jego wiedzy. Praw do ulg podatkowych nie uzależnia się od intensywności działalności gospodarczej osoby prawnej. Zwraca się większą uwagę na to, jak kosztowna jest działalność statutowa fundacji.

Zysk fundacji może zostać przeznaczony na pokrycie kosztów funkcjonowania fundacji. Cel przeznaczenia środków zależy od fundatora.

Założenie fundacji w Polsce
Jeżeli ktoś decyduje się na założenie fundacji w Polsce to powinien pamiętać o tym, że nie można wykorzystać fundacji jako podmiotu wykonującego jedynie działalność gospodarczą. Nie ma możliwości zaniedbywania realizacji celów umieszczonych w statucie fundacji.