Co powinno się znaleźć w formularzu podstawowym KRS-W20?

Decydując się na założenie fundacji, pierwszym i podstawowym krokiem do jest wypełnienie wniosku, który składa się z dwóch formularzy:

 • KRS-W20
 • KRS-WK

Aby rejestracja przebiegła pomyślnie i bez większych komplikacji, warto zapoznać się obowiązkową zawartością formularzy.

Formularz KRS-W20 to formularz podstawowy i stanowi zgłoszenie głównej treści wniosku, a znajdować w nim powinno się:

 1. Nazwa i wydział sądu.
 2. Adres korespondencyjny (ewentualne dane pełnomocnika procesowego).
 3. Informacja na temat rodzaju rejestracji.
 4. Charakter zgłoszenia (powstanie organizacji i przyjęcie statutu lub dokonanie zmiany statutu/siedziby).
 5. Określenie formy prawnej organizacji.
 6. Informacje o formularzach, załącznikach i dodatkowych dokumentach.

Wypełniając formularz trzeba trzymać się jasno określonych zasad, między innymi:

 • wypełniać pola w jasnych barwach
 • formularz wypełniony musi być w języku polskim, czytelnie, najlepiej na komputerze lub jeśli odręcznie to drukowanymi literami
 • pola, które z różnych przyczyn pozostawia się niewypełnione lub nie dotyczą rejestrowanej organizacji, muszą zostać czytelnie przekreślone
 • w polach, które wymagają wyboru postawiony musi być znak “X”

Poprawnie wypełniony wniosek to pierwszy krok do sukcesu, więc warto trzymać się powyższych zasad.