Rodzaje fundacji

Jeden z typów organizacji pozarządowej, zaraz obok stowarzyszeń to fundacje. Fundacja zyskuje prawa cywilne w chwili uzyskania wpisu do KRS i od tego czasu ukierunkowana jest na osiąganie celów społecznych lub gospodarczych.

Osoba zakładająca fundację nazywana jest fundatorem, a być nią może:

  • obywatel Polski
  • cudzoziemiec
  • osoba prywatna

Każda z tych osób, jeśli planuje założenie organizacji pozarządowej jaką jest fundacja, do wyboru ma jedne z 4 rodzajów fundacji:

  1. Publiczna – ma na celu poprawienie życia publicznego z różnych sektorów gospodarki, kultury, czy też polityki.
  2. Prywatna – nastawiona na uzyskanie celów prywatnych lub skierowanych do danej grupy społecznej.
  3. Non profit – brak celu prowadzenia działań gospodarczych. Na fundusz składają się darowizny, składki i dotacje.
  4. Not for profit – umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej, a jej środki przeznaczone są na wybrane cele opisane w statucie.

Warto wiedzieć, że w Polsce całkowicie prywatne fundacje nie istnieją, a są jedynie takie, które ukierunkowywanie są na cel prywatny działając jako dodatek do fundacji publicznych.

Nasze biuro pomaga w przeprowadzeniu całościowego procesu rejestracji fundacji. Specjaliści zajmują się wszelkimi formalnościami, składają odpowiednie dokumenty, monitorują sprawę oraz informują o postępach zakładania. Zapraszamy do kontaktu i poznania pełnej oferty.

12 398 43 58   biuro@zalozeniefundacji.pl