Rodzaje fundacji

Jeden z typów organizacji pozarządowej, zaraz obok stowarzyszeń to fundacje. Fundacja zyskuje prawa cywilne w chwili uzyskania wpisu do KRS i od tego czasu ukierunkowana jest na osiąganie celów społecznych lub gospodarczych. Osoba zakładająca fundację nazywana jest fundatorem, a być nią może: obywatel Polski cudzoziemiec osoba prywatna Każda z tych osób, jeśli planuje założenie organizacji … Dowiedz się więcej