Fundusze unijne dla fundacji – możliwości pozyskiwania środków finansowych dla fundacji z funduszy unijnych

Fundacje, podobnie jak inne organizacje pozarządowe, mogą ubiegać się o środki finansowe z funduszy unijnych. Dzięki tym środkom fundacje mogą realizować swoje cele statutowe i rozwijać swoją działalność. W tym artykule przyjrzymy się bliżej możliwościom pozyskiwania środków z funduszy unijnych dla fundacji. Czym są fundusze unijne? Fundusze unijne to środki finansowe przyznawane przez Unię Europejską … Dowiedz się więcej

Założenie fundacji 2023

Czym jest fundacja? To jedna z form organizacji pozarządowych, które z dnia na dzień zyskują większą popularność. Co warto wiedzieć przed rejestracją fundacji? Na co warto zwrócić uwagę decydując się na założenie fundacji? » Przeczytaj także publikację “Fundacja prywatna” Kim jest fundator? Fundator to osoba, która inicjuje założenie fundacji. W początkowym etapie fundator powinien złożyć oświadczenie … Dowiedz się więcej

Akt notarialny fundacji

Fundacje w Polsce zakładane są w wielu dziedzinach i mają różne cele. Wszelkie cele powinny zostać określone już przed założeniem jednostki i muszą być związane z celami, jakie określa ustawa o fundacjach. Czy potrzebny jest akt notarialny fundacji? Akt ustanawiający fundację czyli akt fundacyjny zawierany jest w formie aktu notarialnego w kancelarii notarialnej. Akt fundacyjny … Dowiedz się więcej

Zgłaszanie zmian do Krajowego Rejestru Sądowego

W lipcu 2021 roku nastąpiła elektronizacja Krajowego Rejestru Sądowego  w związku z czym fundacje wszelkie wnioski o rejestrację, zmiany lub wykreślenie zobowiązane są składać w sposób elektroniczny przez Portal Rejestrów Sądowych. W sytuacji, gdy nastąpi zmiana władz fundacji lub zmienia ulegnie adres bądź siedziba fundacji konieczne jest złożenie odpowiednich wniosków aktualizacyjnych do Krajowego Rejestru Sądowego … Dowiedz się więcej

Obsługa prawna fundacji

Fundacja posiada osobowość prawną. Celem jej założenia jest najczęściej realizacja działań zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej (społeczno lub gospodarczo użytecznych: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska, opieka nad zabytkami). Fundacja, jak każdy inny podmiot funkcjonujący na rynku, może skorzystać z kompleksowej obsługi … Dowiedz się więcej

Prowadzenie działalności gospodarczej przez fundacje

Zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach istnieje możliwość, aby fundacja prowadziła działalność gospodarcza. Jakie warunki należy spełnić? Prowadzenie działalności gospodarczej przez fundacje możliwe jest pod warunkiem, że: fundacja przeznaczy co najmniej 1000 zł na prowadzenie działalności podmiot uzyska wpis do KRS środki na działalność gospodarczą zostaną zabezpieczone w funduszu założycielskim … Dowiedz się więcej

Podpis elektroniczny umożliwiający rejestrację fundacji w PRS

Elektroniczny system KRS został wprowadzony w celu usprawnienia procedur rejestracyjnych, aktualizacyjnych oraz wielu innych związanych z prowadzeniem firm w Polsce. Modernizacja systemu KRS trwała dosyć długo, ale warto było poczekać, aby system działał sprawniej. Jedną z zapowiadanych zmian jest umożliwienie przeprowadzenia procedury rejestracji fundacji w systemie PRS. O tym pisaliśmy tutaj. Warto zaznaczyć, że decydując … Dowiedz się więcej

Rejestracja fundacji online już od lipca!

Wprowadzenie e-KRS, czyli elektronicznego Krajowego Rejestru Sądowego sprawia, że wdrożona zostanie możliwość przeprowadzenia rejestracji fundacji w sposób elektroniczny. Elektronizacja KRS sprawia, że wszystkie wnioski oraz formularze (rejestracyjne, aktualizacje itp.) składać będzie można wyłącznie w formie elektronicznej. Od lipca wszelkie dane przetwarzane będą wyłącznie poprzez system teleinformatyczny. Uwaga! Wnioski składane w formie papierowej nie będą rozpoznawane … Dowiedz się więcej

Procedura rejestracji fundacji

Na czym polega procedura rejestracji fundacji? Dlaczego warto zdecydować się na pomoc specjalistów w zakresie rejestracji fundacji? Cel, dla którego powołana zostaje fundacja jest społecznie lub gospodarczo użyteczny, a także zgodny z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej. Główne cele, jakie podane zostały w ustawie to m.in.: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura … Dowiedz się więcej

Opodatkowanie fundacji rodzinnej

Fundacja rodzinna stanowi jedną z nowszych instytucji w polskim prawie. Jej zadaniem jest minimalizowanie ryzyka nieudanej sukcesji, jak również zagwarantowanie kontynuacji działalności biznesowej. Okazuje się, iż przekazanie majątku, w tym firmy rodzinnej ma uchronić go przed podziałem, ale z drugiej strony – umożliwić mu pomnażanie. Docelowym zadaniem fundacji rodzinnej jest realizacja celów określonych przez fundatora, … Dowiedz się więcej