Jakie są zasady prowadzenia fundacji i zarządzania jej majątkiem?

Fundacja jest organizacją non-profit, która działa na zasadzie zapisu i wykonuje działalność statutową na rzecz określonych celów. Prowadzenie fundacji i zarządzanie jej majątkiem jest regulowane przepisami prawa polskiego, a w szczególności ustawą o fundacjach. Zasady prowadzenia fundacji: 1. Cele fundacji muszą być określone w statucie i zgodne z prawem. 2. Fundacja musi być zarejestrowana w … Dowiedz się więcej

Wolontariat w fundacji

Kierując fundacją bez względu na to czy prowadzi ona działalność gospodarcza i w ten sposób pozyskuje środki na swoje działanie czy nie zawsze zarząd fundacji szuka oszczędności. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest korzystanie z pomocy wolontariuszy. Rozważając wolontariat w fundacji, warto zaznajomić się z tematem i obowiązkami z tym związanymi. W tej publikacji wskazujemy najważniejsze aspekty … Dowiedz się więcej

Fundacja Zagraniczna – zabezpieczenie majątku

Fundacja Zagraniczna, znana również pod nazwą fundacja prywatna, to rodzaj fundacji, który nie jest jeszcze uregulowany przez polskie prawo. Jej odpowiednikiem może być fundacja rodzinna, która w użycie ma wejść w 2022 roku.  W naszym prawie rolą fundacji jest świadczenie zadań społecznie użytecznych, co zwykle opiera się na działaniu charytatywnym na rzecz danej społeczności czy … Dowiedz się więcej

Zalety fundacji jako przedsiębiorstwa społecznego

Fundacja stanowi jedną z najczęściej wybieranych form prawnych organizacji pozarządowych. Jakie posiada zalety? Czy warto wybrac fundację jako rodzaj przedsiębiorstwa społecznego? Fundacja zostaje ustanowiona przez fundatora, który w obecności notariusza składa deklarację obligującą do przekazania majątku na realizację celów fundacji. Fundator również: wybiera zarząd określa zapisy statutu fundacji decyduje o tym, w jaki sposób fundacja … Dowiedz się więcej

Władze fundacji – kto może być w zarządzie?

Funkcjonowanie fundacji na rynku regulują przepisy ustawy z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach. Poszczególne działania fundacji reguluje również statut stworzony przez fundatora. Fundator to osoba, która powołuje fundację na podstawie aktu notarialnego. Warto zaznaczyć, że w momencie uzyskania przez fundację wpisu do KRS staje się ona niezależna. Istnieje możliwość powołania organu kontroli wewnętrznej, która … Dowiedz się więcej

E-doręczenia fundacja

Proces cyfryzacji  w Polsce postępuje w bardzo szybkim tempie. Modernizacja i unowocześnianie administracji państwowej zauważyli już wszyscy obywatele. Nowym kolejnym narzędziem, które ma ułatwić, usprawnić i przyspieszyć komunikację głównie między organami administracyjnymi, a nieadministracyjnymi jest skrzynka do elektronicznych doręczeń. E-doręczenia fundacja również musi z nich korzystać? Nowe jednostki wpisywane do KRS po 5 lipca 2022 … Dowiedz się więcej

Organ nadzoru w fundacji OPP

Status OPP określa stan prawny organizacji np. fundacji , która została organizacją pożytku publicznego wpisaną do Krajowego rejestru Sądowego. Aby otrzymać status OPP jednostka musi spełnić szereg wymogów formalnych. Czy organ nadzoru w fundacji z OPP jest konieczny? Głównym wymogiem, jakie muszą spełniać fundacje OPP to m.in. realny nadzór nad działalnością fundacji i działalnością zarządu,  … Dowiedz się więcej

Fundacja rodzinna – zasady

Celem powstania fundacji rodzinnej jest chęć poprawy funkcjonowania przedsiębiorstw między pokoleniami, co znacznie ma ułatwić jego sukcesję, a przy tym zabezpieczyć wszelkie potrzeby finansowe fundatorów. Natomiast fundacja rodzinna – zasady jakie przewiduje? W projekcie ustawy znalazły się podstawowe zasady funkcjonowania fundacji rodzinnej. Jedną z nich jest fakt, że fundacja musi znajdować się na terytorium Polski. … Dowiedz się więcej

Jaka może być fundacja?

W fundacji określony przez fundatora kapitał przeznacza się na wyznaczony cel. Najważniejsze informacje regulujące działanie fundacji znajdziemy w statucie fundacji. W Polsce podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę fundacji, ich zakładania i funkcjonowania jest ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. Z 2020r. Poz. 2167). Jaka może być fundacja? ↪ ze względu na … Dowiedz się więcej

Czym charakteryzuje się fundacja?

Wiele osób, które planują otworzyć i prowadzić działalność społeczną staje przed wyborem formy prowadzenia działalności – stowarzyszenie czy fundacja? Czym charakteryzuje się fundacja? Dlaczego warto zdecydować się na założenie fundacji? Fundacja jest organizacją pozarządową, która powołuje się w celach społecznych lub gospodarczo użytecznych. Fundator przeznacza określoną sumę pieniędzy na realizację obranego celu. Czym charakteryzuje się … Dowiedz się więcej