Władze fundacji – kto może być w zarządzie?

Funkcjonowanie fundacji na rynku regulują przepisy ustawy z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach. Poszczególne działania fundacji reguluje również statut stworzony przez fundatora.

Fundator to osoba, która powołuje fundację na podstawie aktu notarialnego. Warto zaznaczyć, że w momencie uzyskania przez fundację wpisu do KRS staje się ona niezależna. Istnieje możliwość powołania organu kontroli wewnętrznej, która będzie pilnować podejmowanych działań.

Zarząd fundacji

Zarząd stanowi obowiązkowy organ fundacji. Statut powinien jasno i konkretnie określać sposób dokonania wyboru członków zarządu – w ustawie o fundacjach nie znajdziemy informacji w tym zakresie.

W skład zarządu wchodzi najczęściej więcej niż jedna osoba.

Statut spółki może określać liczbę osób wchodzących w skład zarządu oraz kadencję członków zarządu.

Istotnie należy zaznaczyć, że zarząd stanowi władzę wykonawczą fundacji, reprezentuje ją, podpisuje umowy i zawiera współpracę z innymi podmiotami. Dodatkowo zarząd ponosi odpowiedzialność za majątek fundacji.

Posiedzenia zarządu odbywają się zgodnie z ustaloną częstotliwością w statucie. O terminie posiedzenia należy w odpowiednim czasie poinformować wszystkich członków zarządu.