Fundacja a organizacja pożytku publicznego – różnice i podobieństwa między tymi podmiotami prawnymi

Fundacja i organizacja pożytku publicznego są dwoma różnymi podmiotami prawnymi, które mają na celu działanie na rzecz dobra społecznego i realizację określonych celów społecznych. Oba podmioty pełnią ważną rolę w sektorze pozarządowym, ale istnieją pewne istotne różnice i podobieństwa między nimi. W niniejszym artykule omówimy te różnice i podobieństwa, aby lepiej zrozumieć funkcje i charakterystykę … Dowiedz się więcej

Jakie są możliwości finansowania fundacji i jakie są obowiązki podatkowe fundacji?

Fundacje to organizacje non-profit, które są często tworzone w celu wspierania różnych dziedzin społecznych, kulturalnych lub edukacyjnych. Jak każda organizacja, fundacje potrzebują finansowania, aby móc realizować swoje cele i zadania. W tym artykule omówimy różne możliwości finansowania fundacji oraz obowiązki podatkowe, które wiążą się z prowadzeniem takiej organizacji. » Przeczytaj także publikację “Jakie są zasady … Dowiedz się więcej

Jakie są zasady prowadzenia fundacji i zarządzania jej majątkiem?

Fundacja jest organizacją non-profit, która działa na zasadzie zapisu i wykonuje działalność statutową na rzecz określonych celów. Prowadzenie fundacji i zarządzanie jej majątkiem jest regulowane przepisami prawa polskiego, a w szczególności ustawą o fundacjach. Zasady prowadzenia fundacji: 1. Cele fundacji muszą być określone w statucie i zgodne z prawem. 2. Fundacja musi być zarejestrowana w … Dowiedz się więcej

Skąd fundacja bierze pieniądze?

Fundacja jak każda inna forma prowadzenia działalności potrzebuje funduszy, aby móc się sprawnie rozwijać i przede wszystkim realizować swoje cele statutowe. Mimo, iż kwestia „fundusze dla fundacji” kojarzy się najczęściej z różnego rodzaju zbiórkami oraz darowiznami, należy wiedzieć iż możliwości pozyskania funduszy dla fundacji jest znacznie więcej. Przeczytaj również: Władze fundacji – kto może być … Dowiedz się więcej

Fundacja Zagraniczna – zabezpieczenie majątku

Fundacja Zagraniczna, znana również pod nazwą fundacja prywatna, to rodzaj fundacji, który nie jest jeszcze uregulowany przez polskie prawo. Jej odpowiednikiem może być fundacja rodzinna, która w użycie ma wejść w 2022 roku.  W naszym prawie rolą fundacji jest świadczenie zadań społecznie użytecznych, co zwykle opiera się na działaniu charytatywnym na rzecz danej społeczności czy … Dowiedz się więcej

Zalety fundacji jako przedsiębiorstwa społecznego

Fundacja stanowi jedną z najczęściej wybieranych form prawnych organizacji pozarządowych. Jakie posiada zalety? Czy warto wybrac fundację jako rodzaj przedsiębiorstwa społecznego? Fundacja zostaje ustanowiona przez fundatora, który w obecności notariusza składa deklarację obligującą do przekazania majątku na realizację celów fundacji. Fundator również: wybiera zarząd określa zapisy statutu fundacji decyduje o tym, w jaki sposób fundacja … Dowiedz się więcej

Władze fundacji – kto może być w zarządzie?

Funkcjonowanie fundacji na rynku regulują przepisy ustawy z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach. Poszczególne działania fundacji reguluje również statut stworzony przez fundatora. Fundator to osoba, która powołuje fundację na podstawie aktu notarialnego. Warto zaznaczyć, że w momencie uzyskania przez fundację wpisu do KRS staje się ona niezależna. Istnieje możliwość powołania organu kontroli wewnętrznej, która … Dowiedz się więcej

E-doręczenia fundacja

Proces cyfryzacji  w Polsce postępuje w bardzo szybkim tempie. Modernizacja i unowocześnianie administracji państwowej zauważyli już wszyscy obywatele. Nowym kolejnym narzędziem, które ma ułatwić, usprawnić i przyspieszyć komunikację głównie między organami administracyjnymi, a nieadministracyjnymi jest skrzynka do elektronicznych doręczeń. E-doręczenia fundacja również musi z nich korzystać? Nowe jednostki wpisywane do KRS po 5 lipca 2022 … Dowiedz się więcej

Organ nadzoru w fundacji OPP

Status OPP określa stan prawny organizacji np. fundacji , która została organizacją pożytku publicznego wpisaną do Krajowego rejestru Sądowego. Aby otrzymać status OPP jednostka musi spełnić szereg wymogów formalnych. Czy organ nadzoru w fundacji z OPP jest konieczny? Głównym wymogiem, jakie muszą spełniać fundacje OPP to m.in. realny nadzór nad działalnością fundacji i działalnością zarządu,  … Dowiedz się więcej

Fundacja prywatna

Jest to osoba prawna, która ma za cel zarządzanie majątkiem przekazanym fundatora w taki sposób, jaki zostanie przez niego określony, a także odpowiednie dysponowanie zebranym majątkiem zgodnie z założeniami fundatora na rzecz beneficjentów. Fundacja prywatna nie jest zobowiązana do posiadania celów użyteczności publicznej, a z kolei dokumenty fundacyjne mogą zawierać zapisy o tym, iż wyłącznym … Dowiedz się więcej