Jakie są możliwości finansowania fundacji i jakie są obowiązki podatkowe fundacji?

Fundacje to organizacje non-profit, które są często tworzone w celu wspierania różnych dziedzin społecznych, kulturalnych lub edukacyjnych. Jak każda organizacja, fundacje potrzebują finansowania, aby móc realizować swoje cele i zadania. W tym artykule omówimy różne możliwości finansowania fundacji oraz obowiązki podatkowe, które wiążą się z prowadzeniem takiej organizacji.

» Przeczytaj także publikację “Jakie są zasady prowadzenia fundacji i zarządzania jej majątkiem”

Możliwości finansowania fundacji

  1. Darowizny od osób prywatnych – jednym z najważniejszych źródeł finansowania fundacji są darowizny od osób prywatnych. W Polsce istnieje wiele osób, które chcą wspierać różne cele społeczne, kulturalne lub naukowe i gotowe są przekazywać na ten cel swoje środki finansowe.
  2. Darowizny od firm – coraz więcej firm angażuje się w działania charytatywne i społeczne, w tym również w finansowanie fundacji. Firmy często przekazują fundacjom swoje produkty lub usługi, a także przekazują środki finansowe w formie darowizn.
  3. Dotacje – fundacje mogą starać się o dotacje z różnych źródeł, takich jak np. Unia Europejska, państwo czy lokalne władze samorządowe. Wiele fundacji prowadzi projekty, które spełniają kryteria określone w programach dotacyjnych, co pozwala im na pozyskanie dodatkowych środków finansowych.
  4. Własne źródła dochodu – fundacje mogą również pozyskiwać środki finansowe z własnych źródeł, np. poprzez organizację różnych wydarzeń, takich jak koncerty, aukcje, bale czy festyny.

Obowiązki podatkowe fundacji

  1. Rejestracja fundacji – aby móc działać legalnie, fundacja musi zostać zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Fundacja musi również posiadać numer NIP oraz REGON, aby móc prowadzić działalność gospodarczą.
  2. Opodatkowanie darowizn – fundacja ma obowiązek odprowadzania podatku od otrzymanych darowizn. W Polsce istnieją specjalne przepisy, które określają stawki podatkowe dla darowizn.
  3. Rozliczenia z Urzędem Skarbowym – fundacja musi regularnie składać deklaracje podatkowe i rozliczać się z Urzędem Skarbowym. Fundacja musi również prowadzić pełną dokumentację finansową, aby móc udokumentować swoje dochody i wydatki.
  4. Weryfikacja beneficjentów – fundacje mają obowiązek weryfikować beneficjentów swoich działań, aby uniknąć sytuacji, w których przekazywane środki finansowe

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy pomogą w kwestiach prawnych związanych z prowadzeniem fundacji. Oferujemy także pomoc w rejestracji fundacji i firm, jak równie obsługę księgową.