Fundacja Zagraniczna – zabezpieczenie majątku

Fundacja Zagraniczna, znana również pod nazwą fundacja prywatna, to rodzaj fundacji, który nie jest jeszcze uregulowany przez polskie prawo. Jej odpowiednikiem może być fundacja rodzinna, która w użycie ma wejść w 2022 roku. 

W naszym prawie rolą fundacji jest świadczenie zadań społecznie użytecznych, co zwykle opiera się na działaniu charytatywnym na rzecz danej społeczności czy wspólnoty. Jednak Fundacja Zagraniczna działa na nieco innych zasadach. Fundacja Zagraniczna jest osobą prawną, a jej działanie porównać można do funkcjonowania spółki, gdyż nie odpowiada ona swoim majątkiem za zobowiązania. Korzystając z tego typu fundacji nie jest obligatoryjne, aby posiadała ona jakikolwiek cel użyteczności publicznej. Może ona służyć wyłącznie zabezpieczeniu majątku poprzez przekazanie go fundatorowi do zarządzania. Ten sposób zapobiega dziedziczeniu majątku, gdyż wniesiony majątek według prawa należy do fundacji, nie do fundatora, który posiada wyłącznie ograniczone prawa kontrolne. Dodatkowo z powodu tej odrębności, wierzyciele fundatora nie mogą dokonać egzekucji z majątku, który należy do fundacji.

Fundację zagraniczną można założyć w Holandii, Austrii, Panamie czy Liechtensteinie, co więcej w zależności od państwa, w którym została założona, można korzystać z różnych przywilejów podatkowych.