Fundacja prywatna

Jest to osoba prawna, która ma za cel zarządzanie majątkiem przekazanym fundatora w taki sposób, jaki zostanie przez niego określony, a także odpowiednie dysponowanie zebranym majątkiem zgodnie z założeniami fundatora na rzecz beneficjentów.

Fundacja prywatna nie jest zobowiązana do posiadania celów użyteczności publicznej, a z kolei dokumenty fundacyjne mogą zawierać zapisy o tym, iż wyłącznym celem fundacji jest zarządzanie majątkiem konkretnych osób/podmiotów.

Podstawowymi korzyściami z zastosowania owej formuły działalności, są:
– Chronienie oszczędności przez ryzykiem wynikającym z prowadzenia bieżącej działalności.
– Chronienie przedsiębiorstwa przed podziałem między spadkobierców.
– Chronienie przed kosztami związanymi z podatkiem od spadku.
– Zapewnienie pewnego zastępstwa w kierowaniu przedsiębiorstwem.
– Chronienie tożsamości wszelkich beneficjentów.
– Osiąganie licznych korzyści podatkowych.
– Usprawnione administrowanie majątkiem.

Jeśli mają Państwo pytania, bądź wszelkiego rodzaju zagadnienia, które nie zostały jeszcze odpowiednio przedstawione i omówione, zachęcamy do kontaktu, a z pewnością jak najszybciej nadrobimy zaległości i wyjaśnimy to, co jeszcze nie zostało wyjaśnione.