Fundacja rodzinna – zasady

Celem powstania fundacji rodzinnej jest chęć poprawy funkcjonowania przedsiębiorstw między pokoleniami, co znacznie ma ułatwić jego sukcesję, a przy tym zabezpieczyć wszelkie potrzeby finansowe fundatorów. Natomiast fundacja rodzinna – zasady jakie przewiduje?

W projekcie ustawy znalazły się podstawowe zasady funkcjonowania fundacji rodzinnej. Jedną z nich jest fakt, że fundacja musi znajdować się na terytorium Polski. Aby taka fundacja mogła zostać utworzona niezbędne jest sporządzenie aktu założycielskiego lub testamentu (który obejmować musi oświadczenie o utworzeniu fundacji rodzinnej) przez notariusza. Dodatkowo należy pamiętać, że każda fundacja opiera się na statucie, który obejmować musi wszelkie elementy dotyczące działalności takie jak cele, siedziba, nazwa itp. W statucie musi znaleźć się również zapis mówiący o beneficjentach. W wypadku fundacji rodzinnej mogą to być osoby fizyczne lub organizacja pożytku publicznego. Podobnie jak w innych formach fundacji, tutaj również muszą znaleźć się odpowiednie organy- zarząd, rada protektorów lub zgromadzenie beneficjentów. 

Z dochodu takiej fundacji rodzinnej możliwe jest opłacanie kosztów utrzymania, kształcenia czy leczenia beneficjentów.