Czym charakteryzuje się fundacja?

Wiele osób, które planują otworzyć i prowadzić działalność społeczną staje przed wyborem formy prowadzenia działalności – stowarzyszenie czy fundacja?

Czym charakteryzuje się fundacja? Dlaczego warto zdecydować się na założenie fundacji?

Fundacja jest organizacją pozarządową, która powołuje się w celach społecznych lub gospodarczo użytecznych. Fundator przeznacza określoną sumę pieniędzy na realizację obranego celu.

Czym charakteryzuje się fundacja?
↪ obligatoryjne oświadczenie w formie aktu notarialnego
↪ obowiązek uzyskania wpisu w KRS
↪ możliwość dopełnienia formalności w online
↪ może zostać założona przez jedną lub kilka osób
↪ cel musi być zgodny z prawem, społecznie lub gospodarczo użyteczny, niezarobkowy
↪ podstawą działania jest fundusz założycielski
↪ obowiązek płacenia podatku dochodowego od osób prawnych
↪ obowiązek składania sprawozdania z prowadzonej działalności

Cechy fundacji sprawiają, że obecnie wiele osób decyduje się na prowadzenie fundacji. Ogromną korzyścią jest możliwość dopełnienia formalności drogą elektroniczną.