Składki ZUS w fundacji

W Polsce z roku na rok coraz bardziej powszechne staje się zakładanie fundacji. Wynika to nie tylko z potrzeby pomagania innym, ale również fundacja jest dobrą alternatywą do spółki z o.o. i oferuje atrakcyjne rozwiązania, które nie pojawiają się w innych formach gospodarczych. Jedną z takich korzyści są składki ZUS w fundacji. 

W fundacji można objąć różne role, może to być na przykład bycie fundatorem lub członkiem zarządu. Oznacza to, że takie osoby nie są objęte opłacaniem obligatoryjnych składek ZUS. Obowiązek ten powstaje dopiero, gdy dana osoba zostanie zatrudniona na umowę o pracę lub inną umowę cywilnoprawną w fundacji. Natomiast w każdym innym wypadku składki te nie są odprowadzane, gdyż fundacja jest zobowiązana do opłacania składek ZUS tylko, gdy zdecyduje się kogoś zatrudnić.

Należy mieć jednak na uwadze fakt, że składki te odpowiedzialne są za emeryturę. Więc w momencie, w którym fundator czy członek zarządu nie opłaca ZUS’u, powinni oni samodzielnie oszczędzać na swoją emeryturę.