Wypłata pieniędzy z fundacji

Statut fundacji określa wszystkie zasady jej działania, a także dysponowania zgromadzonymi środkami finansowymi. Fundacja w głównej mierze swoje zgromadzone fundusze przeznacza na realizację założeń statutowych, gdyż do tego celu została powołana.

W kwestii wypłat pieniędzy z fundacji działa ona na podobnych zasadach co spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wypłata pieniędzy z fundacji może nastąpić również w skutek:

  • wypłaty wynagrodzeń dla członków zarządu fundacji,
  • dokonania opłat za dzierżawę czy najem,
  • dokonania wypłat ze stosunku umów o pracę, zlecenie, o dzieło,
  • prowadzenia zleceń na zasadzie działalności gospodarczej.