Sposoby finansowania fundacji

Fundacje w Polsce zajmują się prowadzeniem działalności związanej z realizacją celów użytecznych  społecznie lub gospodarczo.
Skąd fundacja ma czerpać fundusze na swoją działalność? Jakie są źródła jej finansowania?

Fundacja może zająć się prowadzeniem działalność gospodarczej, z której wszelkie pieniądze będą przeznaczane na jej cele statutowe. Fundacja ma możliwość również prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Obecnie działające fundacje uzyskują środki z następujących źródeł:

  • zbiórki publiczne,
  • darowizny (pieniężne, rzeczowe),
  • dotacje,
  • pomoc z funduszy europejskich,
  • granty,
  • crowdfunding – finansowanie społecznościowe.

Fundacja może starać się także o uzyskanie kredytu finansowego na działalność gospodarczą.

Jeśli fundacja po spełnieniu wymaganych warunków uzyska status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) wówczas może otrzymywać finansowanie od osób/jednostek rozliczających swoje roczne zeznania podatkowe w formie 1% podatku.