Sposoby finansowania fundacji

Fundacje w Polsce zajmują się prowadzeniem działalności związanej z realizacją celów użytecznych  społecznie lub gospodarczo. Skąd fundacja ma czerpać fundusze na swoją działalność? Jakie są źródła jej finansowania? Fundacja może zająć się prowadzeniem działalność gospodarczej, z której wszelkie pieniądze będą przeznaczane na jej cele statutowe. Fundacja ma możliwość również prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego. Obecnie … Dowiedz się więcej

Nadzór nad fundacją

Poznaj plusy i minusy prowadzenia fundacji. Fundacja jak każda działalność nadzorowana jest przez Państwo. Jej funkcjonowanie musi być zgodne z obowiązującymi obowiązkami i prawami. Działalność fundacji jest nadzorowana przez : ministra właściwego z uwagi na podmiot działania fundacji lub starostę właściwego ze względu na jej siedzibę Polskie prawo stanowi, że fundacja jest osobą prawną typu … Dowiedz się więcej

Audyt w fundacji

Fundacja należy do organizacji która ma obowiązek przeprowadzania audytu, jeśli prowadzi działalność gospodarczą i spełnia dodatkowe warunki. Audyt to badanie przeprowadzone przez biegłego rewidenta, które wydaje opinie na temat prowadzonej organizacji. Opinia ta jest istotna, ponieważ dołącza się ją do sprawozdania przesyłanego przez fundację do KRS lub urzędu skarbowego. Organizacja, zobowiązana jest do przeprowadzenia audytu, … Dowiedz się więcej

Czym zajmują się fundacje?

Każdy z nas słyszał o działających organizacjach pozarządowych takich jak fundacje oraz zapewne wsparł ich działalność w jakiś sposób. Fundacje działają na rzecz określonego celu-nie zysku oraz posiadają kapitał, który przeznaczony jest na ten cel. Każda osoba fizyczna lub prawna ma możliwość założenia fundacji oraz prowadzenia jej. Organizacja pozarządowa musi spełniać jednak określony cel, który … Dowiedz się więcej

×
Zamów rozmowe
Zamów rozmowę