Audyt w fundacji

Fundacja należy do organizacji która ma obowiązek przeprowadzania audytu, jeśli prowadzi działalność gospodarczą i spełnia dodatkowe warunki. Audyt to badanie przeprowadzone przez biegłego rewidenta, które wydaje opinie na temat prowadzonej organizacji. Opinia ta jest istotna, ponieważ dołącza się ją do sprawozdania przesyłanego przez fundację do KRS lub urzędu skarbowego. Organizacja, zobowiązana jest do przeprowadzenia audytu, … Dowiedz się więcej

×
Zamów rozmowe
Zamów rozmowę