Audyt w fundacji

Fundacja należy do organizacji która ma obowiązek przeprowadzania audytu, jeśli prowadzi działalność gospodarczą i spełnia dodatkowe warunki.

Audyt to badanie przeprowadzone przez biegłego rewidenta, które wydaje opinie na temat prowadzonej organizacji. Opinia ta jest istotna, ponieważ dołącza się ją do sprawozdania przesyłanego przez fundację do KRS lub urzędu skarbowego.
Organizacja, zobowiązana jest do przeprowadzenia audytu, jeśli:

  • prowadzi działalność gospodarczą
  • zatrudnia co najmniej 50 pracowników
  • suma aktywów w bilansie na koniec roku wynosi przynajmniej 2,5 mln euro
  • przychody netto są równe co najmniej 5 mln. euro

Audyt dotyczy także organizacji posiadających status pożytku publicznego (OPP), pod warunkiem, że realizują one określone zadania publiczne, otrzymały dotacje na przynajmniej 50 000 zł, a ich przychody roczne wynoszą co najmniej 3 mln. zł.
Audyt w organizacji pozarządowej dotyczyć może:

  • prawidłowości realizacji obowiązków podatkowych
  • prawidłowości realizowania projektów, rozliczania się z dotacji, darowizn, pożyczek
  • prawidłowości wypełniania zobowiązań wobec pracowników i ZUS.
×
Zamów rozmowe
Zamów rozmowę