Sprawozdanie z działalności fundacji

Fundacje mają coroczny obowiązek złożenia sprawozdania z działalności, które obejmuje okres roku kalendarzowego. Do końca roku kalendarzowego należy złożyć sprawozdanie za rok poprzedni.

Do 31 grudnia 2020 roku należy złożyć sprawozdanie z działalności fundacji w 2019 roku.

Dla ułatwienie sprawozdanie można przygotować zgodnie z opublikowanym przez Ministerstwo na swojej stronie wzorem.

Sprawozdanie z działalności fundacji można złożyć:

  • za pośrednictwem platformy ePUAP,
  • wysłać e-mailem na skrzynkę Kancelarii Ministerstwa Finansów (dokument musi być podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym,
  • wysłać pocztą, kurierem lub osobiście złożyć w biurze Ministerstwa Finansów w Warszawie.

Warto zaznaczyć, że sprawozdanie podpisuje co najmniej dwóch członków zarządu, jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.

Zadzwoń