Sprawozdanie z działalności fundacji

Fundacje mają coroczny obowiązek złożenia sprawozdania z działalności, które obejmuje okres roku kalendarzowego. Do końca roku kalendarzowego należy złożyć sprawozdanie za rok poprzedni.

Do 31 grudnia 2020 roku należy złożyć sprawozdanie z działalności fundacji w 2019 roku.

Dla ułatwienie sprawozdanie można przygotować zgodnie z opublikowanym przez Ministerstwo na swojej stronie wzorem.

Sprawozdanie z działalności fundacji można złożyć za pośrednictwem strony gov.pl. Pozwala ona na elektroniczne złożenie sprawozdania, którego taka forma jest obowiązkowa od 2018 roku. Sprawozdanie finansowe zaakceptowane będzie wyłącznie, gdy wysłane zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.  Zatem nie można już tego zrobić w sposób tradycyjny.

Warto zaznaczyć, że sprawozdanie podpisuje co najmniej dwóch członków zarządu, jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.