Sprawozdanie z działalności fundacji

Fundacje mają coroczny obowiązek złożenia sprawozdania z działalności, które obejmuje okres roku kalendarzowego. Do końca roku kalendarzowego należy złożyć sprawozdanie za rok poprzedni. Do 31 grudnia 2020 roku należy złożyć sprawozdanie z działalności fundacji w 2019 roku. Dla ułatwienie sprawozdanie można przygotować zgodnie z opublikowanym przez Ministerstwo na swojej stronie wzorem. Sprawozdanie z działalności fundacji … Dowiedz się więcej