Sprawozdanie z działalności fundacji

Fundacje mają coroczny obowiązek złożenia sprawozdania z działalności, które obejmuje okres roku kalendarzowego. Do końca roku kalendarzowego należy złożyć sprawozdanie za rok poprzedni. Do 31 grudnia 2020 roku należy złożyć sprawozdanie z działalności fundacji w 2019 roku. Dla ułatwienie sprawozdanie można przygotować zgodnie z opublikowanym przez Ministerstwo na swojej stronie wzorem. Sprawozdanie z działalności fundacji … Dowiedz się więcej

Składanie sprawozdań przez fundację

Właściciele fundacji zobowiązani są do przygotowania oraz przesłania sprawozdania z działalności. Czym jest sprawozdanie z działalności? Celem sporządzenia sprawozdania finansowego jest przedstawienie sytuacji podejmowanych przez fundację w określonym okresie. Dodatkowo pozwala również skontrolować czy działanie fundacji było zgodne z celami statutowymi organizacji i mieści się w sposobach realizacji tych celów, również wymienionych w statucie. Sprawozdania … Dowiedz się więcej