Składanie sprawozdań przez fundację

Właściciele fundacji zobowiązani są do przygotowania oraz przesłania sprawozdania z działalności. Czym jest sprawozdanie z działalności?

Celem sporządzenia sprawozdania finansowego jest przedstawienie sytuacji podejmowanych przez fundację w określonym okresie. Dodatkowo pozwala również skontrolować czy działanie fundacji było zgodne z celami statutowymi organizacji i mieści się w sposobach realizacji tych celów, również wymienionych w statucie.

Sprawozdania zawierają informacje o charakterze finansowym.

Po sporządzeniu sprawozdanie zostaje przesłane do odpowiedniego ministra. Dodatkowo fundacja zobowiązana jest do podania informacji do publicznej wiadomości.

Właściciele fundacji przygotowują sprawozdanie w oparciu o zapisy rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.

Fundacje sporządzają sprawozdanie z działalności co roku. Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego.

W przypadku sporządzenia oraz przesłania sprawozdania finansowego przez fundację warto skorzystać z pomocy specjalistów, którzy w krótkim czasie dopełnią niezbędnych formalności.

 

***

Wady i zalety fundacji – sprawdź!