Podstawa działania fundacji

Fundacja jest organizacją pozarządową, która działa na rzecz określonego celu. Podejmowane działania nie zmierzają do osiągnięcia zysku. W ramach jej funkcjonowania rynku gromadzi kapitał, który przeznacza na realizacje celów społecznych oraz gospodarczo użytecznych.

Może to być np.:
– pomoc potrzebującym
– rozwój gospodarki w regionie
– promocja kultury

Istotne jest, aby zamierzony cel był zgodny z prawem oraz niewspierający członków władz.

Fundacja może zostać założona przez osobę fizyczną lub prawną.

Podstawą działania fundacji jest statut, który reguluje najważniejsze kwestie związane z funkcjonowaniem fundacji na rynku.

Statut określa:
– zasady funkcjonowania zarządu
– nazwę fundacji
– cel
– strukturę

Warto zaznaczyć, że bez działania zarządu prowadzenie fundacji jest niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Zarząd liczy od 3 do 5 osób. Prezes zarządu pełni funkcję wykonawczą w fundacji.
Zarząd kieruje działaniami fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Często w fundacji powoływany jest organ, którego celem jest wewnętrzna kontrola podejmowanych działań. Umożliwia to przejrzystość funkcjonowania podmiotu.