Likwidacja fundacji – jak wygląda procedura?

Ostatnio coraz więcej osób prowadzących fundację decyduje się na zakończenie jej bytu prawnego, czyli przeprowadzenie procedury likwidacji fundacji. Możliwe, że powodem tego wzrostu jest sytuacja gospodarcza w Polsce oraz niepewne warunki związane z wprowadzeniem zmian w zakresie prowadzenia podmiotu w Polsce. Do najczęstszych powodów likwidacji fundacji zaliczamy brak funduszy na dalsze prowadzenie fundacji oraz zrealizowanie … Dowiedz się więcej

Nadzór nad fundacją

Poznaj plusy i minusy prowadzenia fundacji. Fundacja jak każda działalność nadzorowana jest przez Państwo. Jej funkcjonowanie musi być zgodne z obowiązującymi obowiązkami i prawami. Działalność fundacji jest nadzorowana przez : ministra właściwego z uwagi na podmiot działania fundacji lub starostę właściwego ze względu na jej siedzibę Polskie prawo stanowi, że fundacja jest osobą prawną typu … Dowiedz się więcej

5 niezbędnych elementów fundacji

Działalność społeczną może prowadzić każda osoba bez konieczności zgłaszania tego faktu. Konieczność rejestracji fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym następuje w momencie, gdy osoba chce pozyskać fundusze np. darowizny czy dotacje, aby móc dalej działać. Organizacja pozarządowa, aby mogła istnieć musi spełniać określony społeczno-gospodarczy cel dotyczący: pomocy osobom potrzebującym lub zwierzętom, rozwoju gospodarki czy promocji kultury. … Dowiedz się więcej

Co powinien zawierać statut fundacji?

Wróć do strony głównej Statut fundacji zawiera najważniejsze informacje o podmiocie. Znajdują się z nim takie informacje jak: 1. Nazwa fundacji Statut powinien zawierać pełną nazwę fundacji. Ważne, aby zarówno w statucie jak akcie założycielskim nazwa była taka sama. 2. Siedziba Statut powinien określać nazwę miejscowości, w której znajduje się siedziba organizacji. W siedzibie przechowywane … Dowiedz się więcej

Zwolnienie z podatku dochodowego w fundacji

Fundacja, będąc przedsiębiorstwem społecznym posiada zarówno wady jak i zalety. Do najważniejszych argumentów, przemawiających za tą formą prawną, należą między innymi: duży poziom elastyczności, możliwość uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego oraz możliwość uzyskania zwolnienia podatkowego.Szczególnie ostatni z argumentów okazuje się istotny dla właścicieli fundacji. Aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia, konieczne jest aby jej cele … Dowiedz się więcej

Jaką nazwę dla fundacji wybrać?

Nazwa fundacji po raz pierwszy pojawia się w akcie fundacyjnym i statucie fundacji stanowiąc jeden z jego obowiązkowych elementów. Bardzo istotne jest aby w obydwu tych miejscach, nie różniła się ona od siebie. Dopisek “fundacja” nie jest konieczny podczas wyboru nazwy, jest on jednak powszechnie stosowany, w celu podkreślenia charakteru podmiotu. Jest to obowiązkowy tylko … Dowiedz się więcej

Podstawa działania fundacji

Fundacja jest organizacją pozarządową, która działa na rzecz określonego celu. Podejmowane działania nie zmierzają do osiągnięcia zysku. W ramach jej funkcjonowania rynku gromadzi kapitał, który przeznacza na realizacje celów społecznych oraz gospodarczo użytecznych. Może to być np.: – pomoc potrzebującym – rozwój gospodarki w regionie – promocja kultury Istotne jest, aby zamierzony cel był zgodny … Dowiedz się więcej

Statut fundacji

Statut to najważniejszy dokument w zakładanej fundacji, w którym znaleźć można główne informacje odnośnie zasad działania fundacji. Warto zadbać o to, aby w statucie znalazły się wszystkie niezbędne zapisy i informacje, które umożliwią prawidłowe działanie danej organizacji. W dokumencie tym znajdują się informacje o działalności statutowej, w której wyznaczone są granice aktywności, gdyż wszystkie działania … Dowiedz się więcej