5 niezbędnych elementów fundacji

Działalność społeczną może prowadzić każda osoba bez konieczności zgłaszania tego faktu. Konieczność rejestracji fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym następuje w momencie, gdy osoba chce pozyskać fundusze np. darowizny czy dotacje, aby móc dalej działać. Organizacja pozarządowa, aby mogła istnieć musi spełniać określony społeczno-gospodarczy cel dotyczący: pomocy osobom potrzebującym lub zwierzętom, rozwoju gospodarki czy promocji kultury. … Dowiedz się więcej