1% podatku na fundację

Wszystkie funkcje, które uzyskały wpis do Organizacji Pożytku Publicznego i znajduje się w wykazie uprawnione są do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. W Polsce jest ok 25 mln podatników, którzy mają możliwość przekazania 1% podatku na OPP. Z 1% mogą zrobić się ogromne kwoty, które przekazywane są na pomoc charytatywną. 1% podatku przekazać … Dowiedz się więcej

Cele fundacji

Cele stanowią jeden z obowiązkowych elementów statutu fundacji. Mówią one o tym po co została ona utworzona, na co zostanie przeznaczony majątek, jaki będzie obszar działania i czym się będzie zajmować. Zgodnie z przepisami prawa zasadniczy cel fundacji powinien być społeczny lub gospodarczo – użyteczny. Nie może ona więc powstać po to aby spełnić indywidualne … Dowiedz się więcej

Zwolnienie z podatku dochodowego w fundacji

Fundacja, będąc przedsiębiorstwem społecznym posiada zarówno wady jak i zalety. Do najważniejszych argumentów, przemawiających za tą formą prawną, należą między innymi: duży poziom elastyczności, możliwość uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego oraz możliwość uzyskania zwolnienia podatkowego.Szczególnie ostatni z argumentów okazuje się istotny dla właścicieli fundacji. Aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia, konieczne jest aby jej cele … Dowiedz się więcej

W jakim celu firma powołuje fundację?

W Polsce działa ponad 100 fundacji korporacyjnych. Różnią się między sobą obszarem i skalą działania, a także budżetami. Z reguły firmy zakładają fundacje po to, aby oddzielić działalność biznesową od społecznej i osiągnąć dzięki temu korzyści: budowanie wizerunku firmy – reputacja ma w dzisiejszych czasach wartość nieocenioną, która przekłada się na wyniki, środki na cele … Dowiedz się więcej