W jakim celu firma powołuje fundację?

W Polsce działa ponad 100 fundacji korporacyjnych. Różnią się między sobą obszarem i skalą działania, a także budżetami.

Z reguły firmy zakładają fundacje po to, aby oddzielić działalność biznesową od społecznej i osiągnąć dzięki temu korzyści:

  • budowanie wizerunku firmy – reputacja ma w dzisiejszych czasach wartość nieocenioną, która przekłada się na wyniki,
  • środki na cele społeczne umożliwiają uzyskanie odliczeń podatkowych i obecnie wynosi to 10% podstawy opodatkowania,
  • dzięki fundacjom uzyskuje się wpływ na środowisko, w którym firma działa.

Osoby, które decydują się na założenie fundacji mogą zdecydować się na pomoc w rejestracji fundacji świadczoną przez specjalistów. Możliwość ta znacznie przyspiesza przeprowadzenie procedury rejestracyjnej oraz daje gwarancję dopełnienia formalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.