Rola fundatora fundacji

Fundator jest osobą tworząca fundację. Kto może utworzyć fundację?
Fundatorem może zostać zarówno obywatel polski, jak i cudzoziemiec, ponieważ, zgodnie z ustawą, „fundację mogą ustanowić osoby fizyczne niezależnie od ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania” (art. 2 ust. 1).
Warto zaznaczyć, że fundację może powołać również osoba prawna, której siedziba mieści się w Polsce lub za granicą. Istotne jest, że fundatorów może być kilku.

Jaką rolę pełni fundator?
Istotnym zadaniem fundatora jest ustanowienie fundacji poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia oraz sporządzenie statutu. Bez wątpienia istnieje możliwość przekazania tych zadań innej osobie, która dopełni wszelkich formalności.

Oświadczenie o ustanowieniu fundacji oraz przeznaczeniu na jej rzecz określonego majątku powinno zostać sporządzone w formie aktu notarialnego.
Zadaniem fundatora jest również sporządzenie statutu oraz zarejestrowanie fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Funkcja fundatora może być pełniona na różne sposoby:
1. Fundator odpowiada wyłącznie za ustanowienie fundacji, utworzenie statutu, wybór władz o doprowadzenie do zarejestrowania fundacji. Aktywny udział kończy się zaraz po zarejestrowaniu fundacji.

2. Fundator może włączyć się w działania fundacji w sposób aktywny (warunkiem jest określenie warunków działania w statucie fundacji).

3. Fundator po założeniu nie włącza się aktywnie w jej działanie, pozostawia to zarządowi. Istotne jest jednak to, że zachowuje sobie, jako fundatorowi, jakieś pojedyncze, ale kluczowe kompetencje.