Akt fundacyjny

Akt fundacyjny to oświadczenie woli fundatora zmierzające do ustanowienia fundacji, określające cel fundacji i majątek przeznaczony na realizację tego celu.

Ustawa wymaga, aby oświadczenie miało formę aktu notarialnego, dlatego fundator musi udać się do notariusza i w jego obecności wyrazić wolę o powołaniu fundacji. Jeśli fundator ustanowił pełnomocnika, który ma go reprezentować, to ta osoba musi mieć pełnomocnictwo ustanowione w formie aktu notarialnego.

Akt notarialny można też sporządzić za granicą. Ma on wówczas taką samą moc, jak założony przez notariusza w Polsce. 

Oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji musi zawierać cel powstania fundacji oraz majątek przeznaczony na jego realizację. Fundator może również w oświadczeniu wskazać ministra, który będzie sprawował nadzór nad fundacją.

Nasze biuro pomaga w przeprowadzeniu całościowego procesu rejestracji. Specjaliści zajmują się wszelkimi formalnościami, składają odpowiednie dokumenty, monitorują sprawę oraz informują o postępach zakładania. Zapraszamy do kontaktu i poznania pełnej oferty.