Fundusz założycielski

Zgodnie z zapisami ustawy, fundator oprócz określenia celu fundacji, powinien przeznaczyć na nie pewien majątek.

Na fundusz założycielski składać się mogą:

  • pieniądze,
  • papiery wartościowe,
  • rzeczy ruchome,
  • rzeczy nieruchome,
  • oddane na własność fundacji.

Decyzję co do wysokości funduszu założycielskiego podejmuje fundator, ale majątek przeznaczony na realizację celu fundacji jest po to, aby umożliwić jej rozpoczęcie działań.

Minimalna wysokość funduszu założycielskiego zależy od tego czy fundacja będzie chciała podjąć działalność gospodarczą czy nie.

Jeśli zatem fundacja ma zamiar podjąć działalność gospodarczą, to na tę działalność powinno się przeznaczyć minimum 1000 zł, a na działalność statutową nie mniej niż na działalność gospodarczą, czyli ponad 1000 zł.

W przypadku fundacji prowadzącej działalność gospodarczą z funduszu założycielskiego powinny zostać wydzielone środki na działalność statutową i gospodarczą, przy czym na działalność statutową muszą być przeznaczone środki wyższe.