Fundusz założycielski

Zgodnie z zapisami ustawy, fundator oprócz określenia celu fundacji, powinien przeznaczyć na nie pewien majątek. Na fundusz założycielski składać się mogą: pieniądze, papiery wartościowe, rzeczy ruchome, rzeczy nieruchome, oddane na własność fundacji. Decyzję co do wysokości funduszu założycielskiego podejmuje fundator, ale majątek przeznaczony na realizację celu fundacji jest po to, aby umożliwić jej rozpoczęcie działań. … Dowiedz się więcej