Statut fundacji

Statut to najważniejszy dokument w zakładanej fundacji, w którym znaleźć można główne informacje odnośnie zasad działania fundacji. Warto zadbać o to, aby w statucie znalazły się wszystkie niezbędne zapisy i informacje, które umożliwią prawidłowe działanie danej organizacji.

W dokumencie tym znajdują się informacje o działalności statutowej, w której wyznaczone są granice aktywności, gdyż wszystkie działania podejmowane przez fundację, muszą być zgodne ze statutem. Dokument ten należy napisać prostym i zrozumiałym językiem.

Statut jest również cennym źródłem informacji dla innych podmiotów zainteresowanych działalnością fundacji. Z owego dokumentu można również dowiedzieć się czym zajmuje się fundacja, jaką jest jej struktura, czy prowadzi swoją działalność gospodarczą, a także kto może podpisywać umowy w jej imieniu.

W statucie fundacji musi znaleźć się informacja odnośnie:
– nazwy fundacji,
– siedziby fundacji,
– majątku fundacji,
– celów fundacji,
– sposobów na realizacje obranych celów,
– władz fundacji,
– sposobu reprezentowania fundacji,
– sposoby zaciągania zobowiązań.

Powyższe informacje są kluczowe do założenia fundacji i muszą znaleźć się w statucie. Dodatkowo oczywiście można w nim ująć inne istotne dla jednostki zapisy i ustalenia. Warto jednak pamiętać, że każda zmiana w statucie musi w ciągu 7 dni zostać zgłoszona do sądu.

Prawidłowy statut musi zawierać wszelkie informacje, które umożliwią sprawne funkcjonowanie fundacji. Prócz tego musi on być zgodny z aktem założycielskim oraz obowiązującym prawem. Dokument ten w większości przypadków jest tworzony przez fundatora, a o jego formie często decyduje zarząd lub rada fundacji.

Jeśli mają Państwo kłopot ze sporządzeniem statutu dla fundacji, zachęcamy do kontaktu!